Når nettstedet ditt står ferdig, hva da?

Kort sagt: Et nettsted blir aldri ferdig, eller bør ikke bli det. Innhold, oppdateringer og teknisk vedlikehold er viktigere enn mange forstår når de setter i gang med tanken: «Jeg trenger bare et lite og enkelt nettsted».