Hvordan sørge for at et nettsted blir billigst mulig OG best mulig?

Mye av dette handler om forberedelser, men også om at dere selv og nettsnekkeren deres gjør en solid jobb slik at arbeidet fra start, underveis og frem i tid blir enklest mulig.